Dijete nije prošlost individue, ono je njena sadašnjost i budućnost – Federalna.ba/fena

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/253564/prvi-medunarodni-kongres-djecje-i-adolescentne-psihoterapije

Učesnici prvog međunarodnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije poručili da stručnjaci mentalnog zdravlja imaju odgovornost da kroz multidisciplinarnu i intersektoralnu suradnju aktivno djeluju na očuvaju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Organizator kongresa je Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija (BHIDAPA) u partnerstvu sa UNICEF-om, a tema skupa je “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”.

Cilj kongresa, koji će trajati do 21.oktobra, je ukazati na potrebu za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

“Dijete nije prošlost individue, ono je njena sadašnjost i budućnost. Čini nam se značajnim da kroz ovaj Kongres pošaljemo poruku da kroz odgovoran odnos sa poštovanjem i ljubavlju njegujemo dijete, a kroz njega i čovječanstvo”, istakla je Mirela Badurina, geštalt psihoterapeutkinja i dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja, osnivačica i direktorica BHIDAPA.

Rezultati istraživanja u BiH govore da je skoro svako četvrto dijete u visokom riziku za razvoj mentalnog poremećaja, te da je veliki broj djece koja pate, a nedovoljan broj stručnjaka koji prepoznaju specifične simptome koje se manifestiraju kod djece i adolescenata, saopćili su organizatori skupa.

“Primjena metoda psihoterapije odraslih u tretmanu djece smatra se ne samo neadekvatnom, nego i neetičnom. Zakoni o psihoterapiji u regiji nalažu da psihoterapeuti koji rade sa djecom i mladima zato moraju imati posebno dodatno obrazovanje”, naglasila je Sabina Zijadić Husić, psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja i dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja.

Dopredsjednik Programskog odbora Kongresa i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez smatra da taj skup promovira nove znanstveno prihvatljive metode i pristup potpori djece i adolescenata i važan je ne samo za BiH, nego i regiju jugoistočne Evrope.

Predstavnica UNICEF-a, koji glavni partner Kongresa Geeta Narayan je izjavila da je želja UNICEF-a vidjeti svijet u kome nijedno dijete ne umire od bolesti koje se mogu spriječiti i u kome svako dijete dostiže svoj puni potencijal.

Da bi se do toga došlo, UNICEF posmatra zdravstvene potrebe djeteta u svim životnim dobima i prepoznaje potrebu za jačim naporima kako bi se odgovorilo na rastuće nejednakosti u zdravstvenom stanju.

federalna.ba/Fena