Dnevnih 3 BHRT o Kongresu

Gostovanje u Dnevniku 3 BHRT dr. sc. Mirele Badurina, direktorice BHIDAPA i Predsjednice Organizacionog odbora Prvog internacionalnog kongresa dječje i adolescentne psihoterapije

 

O Kongresu - gostovanje na Dnevniku 3 BHRT