Internacionalni i Interdisciplinarni Kongres

Iščašeni Bronferbrenner-ov model ekoloških sustava i posljedici na mentalno zdravlje djece rane adolescentne dobi.

Predavač: Mirela Badurina