Konferencija: Djeca prije svega – zasvakodijete.ba

Moderatori: Prof. dr. Miroslav Gavrić i mr. sc. Mirela Badurina
Kako bi se predstavio rad Kutaka za djecu, ali i uspostavila platforma za razmjenu iskustava i preporuka koje se mogu primijeniti u sličnim situacijama u budućnosti, organizacije Save the Children, UNICEF i World Vision BiH, u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, organizirali su u zgradi Parlamenta BiH konferenciju “Djeca prije svega: Mehanizmi zaštite u situacijama elementarnih nepogoda“.05