Konferencija: Procesi deinstitucionalizacije – istine i predrasude

U Sarajevu je 3. i 4. decembra održana konferencija “Procesi deinstitucionalizacije – istine i predrasude”.5