Profesionalni stres, sindrom izgaranja i mehanizmi zaštite mentalnog zdravlja pomagača – World Vision – Child Protection

U suradnji sa World Vision organizacijom na projektu “Child Protection – Prevencija i sumnje nasilja nad djecom i porodičnog nasilja”. Trening/edukacija održana 17.-19.11.2014. godine u Sarajevu kombinovao je različite metode edukativno-iskustvenog karaktera, te teorijsku osnovu Teme kroz individualni profesionalni kontekst. U seminaru/radionici učestvovali su predstavnici institucija: centara za socijalni rad, domova zdravlja – centara za mentalno zdravlje, policijske uprave, srednjih škola sa područja Opština Sokolac, Petrovo i Kneževo.  Voditelj edukacije: Mirela Badurina.