Prepoznavanje i posljedice zlostavljanja djece i intervencije usmjerene u interesu zaštite djeteta – World Vision – Dječja Zaštita

U suradnji sa World Vision organizacijom na Projektu “Dječje zaštite” organizirana je edukacija/trening na temu: Prepoznavanje i posljedice zlostavljanja djece i intervencije usmjerene u interesu zaštite djeteta, sa osnovnim ciljem jačanja lokalnih zajednica u prepoznavanju nasilja nad djecom i između djece, te ranim intervencijama. Trening je održan 12.-13. 07. 2016. godine na Jahorini. Trening je kombinacija različitih metoda edukativno-iskustvenog karaktera, radioničarske interakcije i praktične vežbe, role play, diskusije, te teorijsku osnovu TEME kroz individualni i profesionalni kontekst. Učesnici su bili aktivno uključeni u proces i bili slobodni da podijele mišljenja i iskustva sa grupom. Voditelj edukacije/treninga: Mirela Badurina.