Projekat “Because we care” Djelatnici Centra za mlade učili o vještinama i metodama rada s djecom

Djelatnici Nadbiskupijskog centra za mlade Ivan Pavao II. su 16. travnja 2018. sudjelovali su na drugom predavanju u sklopu projekta Because we care, održanom u prostorijama Centra za mlade u Sarajevu.

Ovaj projekt ima cilj educirati djelatnike i suradnike Centra za mlade o pravima djece, smjernicama za sigurniji i učinkovitiji rad s djecom te mjerama i načinima kako najmlađima pružiti podršku, sigurnost i zaštitu.

Tijekom predavanja na temu Vještine i tehnike rada s djecom i mladima, koje je za djelatnike Centra za mlade održala dr. Mirela Badurina, gestalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, djelatnici su imali mogućnost doznati više o tome kako razgovarati i saslušati dijete, kako pristupiti svakom djetetu uzimajući u obzir sve ono što osjeća, a pri tom znati  biti odgovoran za vlastito mentalno zdravlje.