Zahvaljujemo našem glavnom partneru UNICEF-u BIH, na podršci u organizaciji Prvog internacionalnog kongresa dječije i adolescentne psihoterapije

Zahvaljujemo našem glavnom partneru UNICEF BIH na ukazanom povjerenju i podršci u organizaciji Prvog internacionalnog kongresa dječije i adolescentne psihoterapije!