Dinamičan vikend u BHIDAPA centru-održana je: Supervizija supervizora u psihoterapiji, Modul na temu: Stid i razvoj identiteta, te Modul na temu neurorazvojni poremećaji, psihoze i poremećaji osobnosti

Tokom prethodna tri dana u Centru BHIDAPA bilo je vrijedno i radno. Studenti edukacija iz oblasti supervije u psihoterapiji, dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, bavili su se značajnim temama: Supervizija supervizora, Stid i razvoj identiteta, Neurorazvojni poremećaji, psihoze i poremećaji osobnosti. Zajedno sa našim učiteljima, ovaj put sa Prof.dr.med.sc. Dubravkom Kocijan Hercigonja, neuropsihijatrom i psihoterapeutom za djecu i mlade i Mr Joannom Hewitt Evans, psihoterapeut i supervizir, idemo dalje u dosezanju znanja i vještina za dobrobit naše djece.