Konferencija u COVID vremenu

BHIDAPA je na poziv Europske Asocijacije za Psihoterapiju učestvovala na Konferenciji pod nazivom “Psychotherapy in COVID times”.  Online Konferencija održana je 22.05.2021. godine u organizaciji Litvanskog društva za psihoterapiju u saradnji sa Europskom Asocijacijom za psihoterapiju (EAP) i Litvanskom Asocijacijom za psihijatriju. Značajna pitanja vezana uz ulogu psihoterapijske profesije i razvoja njenog identiteta u očuvanju mentalnog zdravlja djece, mladih i odraslih predstavljena su kroz predavanja: Patricia Hunt (Velika Britanija), Adrian Rhodes (Velika Britanija), Joseph Knobel Freud (Španija), Tom Warnecke (Velika Britanija), Levas Kovarskis (Finska), Eugenijus Laurinaitis (Litvanija).

Ispred BHIDAPA-e na Konferenciji su učestvovale Mirela Badurina i Sabina Zijadić Husić.

“Psychotherapists have not been ‘front-line’ workers during the Covid-19 Pandemic, but every day Psychotherapists have worked to enhance and sustain good mental health and helped save the lives of severely depressed and suicidal clients.”
Patricia Hunt, President of EAP