Konferencija u Zagrebu »Separacija roditelja, otuđenje i oporavak djeteta: Razvoj standarda dobre prakse«

Tema vrlo aktualna »Separacija roditelja, otuđenje i oporavak djeteta: Razvoj standarda dobre prakse« koja će se održati 15. i 16. 6. 2020. u Zagrebu u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Vidimo se:)

Više na:  https://www.eapapzagreb2020.com/