Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med.

Dječiji psihijatar i psihoterapeut


Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost joj dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije. Tokom svoje profesionalne aktivnosti sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, te sudjelovala u većem broju projekata, uglavnom iz područja dječije psihotraumatologije. Publicirala je stotinjak znanstvenih radova, te je autorica i koautorica značajnog broja publikacija, udžbenika za studenete i monografija iz područja psihopatologije razvojnog doba. Aktualna je predsjednica Udruge za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini (UDAP u BiH).