2. Kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem – Zagreb

BHIDAPA je učestvovala na 2. hrvatskom kongresu o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ koji je održan 18. i 19. svibnja 2018. godine u Zagrebu. Kongres su organizirali Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, te Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Bila je ovo dobra prilika za susrete, razmjenu znanja i iskustava, te promociju aktivnosti koje radi BHIDAPA.