Aktivnosti u edukaciji iz supervizije

Prostor BHIDAPA-e  ovog vikenda bio je pun vrijednih i motiviranih ljudi. Edukantice prve generacije edukacijskog programa iz Supervizije okupile su se da zajedno rade na svojim studijama slučajeva. Razmjena mišljenja i iskustva, međusobno motiviranje i podrška pomogle su da taj dan za sve bude uspješan i produktivan. Svaka za svojim računarom, zamišljene nad svojim slučajevima pisale su od ranih jutarnjih sati. Povremene pauze za kafu su se pretvorile u konstruktivne diskusije, sa kojih su se ponovo povlačili uz svoje računare osvježene novim idejama. U konsultacijama im je svesrdno pomagala draga prof. dr. Mirjana Graovac, psihijatar, psihoterapeut, Ravnateljica zavod za adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju – KBC Rijeka. Dio atmosfere donosimo kroz fotografije.