BHIDAPA proširuje svoje djelatnosti i nastavlja djelovati pod novim logom

BHIDAPA proširuje svoje djelatnosti i nastavlja djelovati u cilju zaštite djece, mladih i obitelji, a u skladu sa ciljevima BHIDAPA-e, čast nam je da smo uspostavili saradnju sa EIAP (European Association of Integrative Psychotherapy) i čekamo organizacijko članstvo i akreditaciju.  U saradnji sa EIAP-om, EUROCPS (European Centre for Psychotherapeutic Studies-UK), IPSA (Institut ya integrativnu psihoterapiju Slovenija), Institut D.O.M. (Institut za djecu, obitelj i mlade-Hrvatska) i SUIP (Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju) pokrećemo europski edukacijski program, za integrativnog psihoterapeuta u radu sa odraslima. Pod novim logom, sa kojim nas je počastila Agencija Communis, tim BHIDAPA-e nastavlja dalje…