BHIDAPA registrovana u EAIP-u kao Trening Institut

U oktobru 2020. godine, na generalnoj godišnjoj skupštini EAIP-a, BHIDAPA postaje punopravni član EAIP i time smo stekli status  evropski akreditovane Asocijacije  za provođenje edukacijskog programa iz oblasti Integrativne psihoterapije u Bosni i Hercegovini.
Certifikat o registraciji BHIDAPA kao Trening Institut za integrativnu psihoterapiju, sa dodatnom specijalizacijom za edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, od strane Evropske Asocijacije za Integrativnu Psihoterapiju-EAIP-a, dostavljen nam je u aprilu 2022. godine.
Čast nam je biti dio evropskih akreditovanih trening instituta za Integrativnu psihoterapiju.