CPRC online edukacija: Osnovni principi u radu sa djecom!

Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu nastavio je sa svojim aktivnostima.

Naime, u petak 22. maja održana je online edukacija pod nazivom ”Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta”.

Učesnici online edukacije bili su predstavnici službi socijalne zaštite iz općina: Centar, Vogošća i Novo Sarajevo, te predstavnici Službe za pravne poslove i koordinaciju i Služba za hraniteljstvo, dok su predavači bili Sanela Škaljić, tužiteljica u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, odjel za maloljetnike, te psihoterapeutkinja, osnivačica i direktorica BHIDAPA Mirela Badurina.

Tužiteljica Sanela Škaljić je izlagala na temu ”Odgojne preporuke – Uvod u pojam Provedba odgojne preporuke ‘Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta”’.

Teme osnivačice i direktorice BHIDAPA Mirele Badurina bile su ”Obilježja razvoja i osnovni principi u radu sa djecom – od znanosti do prakse”, te ”Strategije rehabilitacije (implikacije za pojedinačni i/ili grupni tretman) i strategije uspostave odnosa”.

Učesnici su se na kraju složili kako im eduakcije ovakvog tipa dosta pomažu u svakodnevnom profesionalnom djelovanju.