Drugi ciklus edukacije iz Supervizije

Protekli tjedan diplomirani dječji i adolescentni psihoterapeuti proveli su aktivnom radu u sklopu drugog dijela edukacijskog programa iz Supervizije. Prvi ciklus edukacije iz Supervizije proveden je u travnju. U periodu od travnja do studenog edukantice su radili vlastite supervizije i radile sa supervizorima supervizora, kao i pripremale svoje studije slučajeva koje su i prezentirale. Program realizira BHIDAPA u suradnji sa IPSA – Institute for Integrative Psychotherapy and Counselling, Ljubljana i EUROCPS – European Centre for Psychotherapeutic Studies. Nositelji ovog programa su Joanna Hewitt Evans, MA, Geštalt psihoterapije, integrativni psihoterapeut, EAIP; i doc. dr. Maša Žvelc, doktor nauka iz oblasti psihologije, integrativni psihoterapeut (EAIP, IIPA) i supervizor (EUROCPS).