E-edukacija “Diagnosis and Interventions in Integrative Psychotherapy through Theory of the Self”, Ms Joanna Hewitt Evans

BHIDAPA-edukacijski centar, nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima edukacije iz oblasti Integrativne psihoterapije za djecu i adolescente.

Kreiranjem E-edukacijske platforme, edukantima je omogućeno da nastave sa svojom edukacijom.

Tematski moduli obuhvataju: grupni proces, tematsku cjelinu, rad u malim grupama, rad u velikoj grupi, vježbe i individualni rad.

U protekla tri dana od 17. 4. – 19.4. tema modula bila je “Diagnosis and Interventions in Integrative Psychotherapy through Theory of the Self” i edukanti su kroz teorijski i praktični dio modula učili o primjeni modaliteta Selfa u  tretmanu djece, mladih i odraslih, od vrsnog integrativnog psihoterapeuta, trenera i supervizora MrS Joanne Hewitt Evans iz UK-a.

OstanimoUKUĆI i budimo tu jedni za druge