Edukativne radionice na temu: Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta u organizaciji CPRC

Druga u nizu edukativnih radionica za stručnjake iz centara za mentalno zdravlje  održala je u ponedjeljak, 14. svibnja.

Edukacijska na temu „OSNOVNE TERAPIJSKE VJEŠTINE U PLANU OPORAVKA DJETETA“ temelji se na iskustvima i znanju psihijatrije i integrativne psihoterapije razvojne dobi koja uključuje multidisciplinarnu dijagnostiku i tretman dječjih i adolescentnih emocionalnih problema i problema ponašanja, (traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece), usklađen sa europskim standardima, primjerom dobre prakse u radu sa djecom i mladima, etičkim kodeksom i Konvencijom o pravima djece.

Serija predavanja ima za cilj upoznati učesnike sa osnovama rada sa djecom, izazovima i razlikama u pristupanju kada je u pitanju psihoterapija djece i zašto je važno da stručnjaci budu adekvatno educirani. Posebna pažnja posvećena je naglašavanju važnosti interdisciplinarnog pristupa i intersektorske suradnje u zaštiti najboljeg interesa djeteta.

Projekat finansira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a realizira CPRC.

Tokom radionice učesnici su slušali o privrženosti i poremećaju privrženosti u djetinjstvu, kao i stilovima privrženosti.

Radionicu su vodili prim. dr. Goran Čerkez i dr.sc Mirela Badurina.

Učesnici su također imali priliku slušati uvaženu prof. dr. Dubravke Kocijan Hercigonja koja je govorila o dijagnozi i razlikama u tretmanu, kao i o farmakoterapiji i zašto je integrativna psihoterapija značajna u tretmanu djece i mladih.