Intenzive modul –  E edukacija; 18.-21.09.2020.

Poštovane kolegice i kolege,

Edukacijski program iz oblasti Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije se nakon ljetne pauze nastavlja kroz Intensive modul od 18. do 21. septembra.
Modul je osmišljen u skladu sa edukacijskim planom i programom.
Sačinjavaju ga grupni procesi i dva tematska modula.

Tema prvog modula je: Snovi kod djece i adolescenata i psihoanalitički terapijski tretman snova;

predavač je prof.dr. Goran Arbanas dr.med, psihijatar i psihoterapeut, FECSM, Predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju – Klinika za psihijatriju Vrapče.

Tema drugog modula je: Porodična psihoterapija i intervencije;

predavačica je doktorantica Đana Lončarica, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a, diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut, certificirana je posrednica za razvod braka. Stručna je saradnica u edukacijskom i terapijskom timu BHIDAPA-e i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, na edukaciji iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja.

Modul je obavezan dio edukacije i bit će održan putem Zoom platforme.