Jačanje nastavničkih kompetencija u prepoznavanju djece u riziku i intervencije usmjerene u zaštiti dječjeg integriteta – dr.sc Mirela Badurina

Jučer je u prostorijama sarajevske osnovne škole “Hasan Kikić”, direktorica BHIDAPA-e, dr. sc. Mirela Badurina održala predavanje za nastavnike i predstavnike stručni službi.

Cilj predavanja je jačanje nastavničkih kompetencija u prepoznavanju djece u riziku i intervencije usmjerene u zaštiti dječjeg integriteta.

BHIDAPA ovim nastavlja dugogodišnju suradnju sa školama i uvijek nas raduju susreti sa motiviranim i zainterensiranim nastavnim osobljem, koje je spremno unaprijeđivati svoja znanja kako bi za djecu kreirali sigurne zone unutar škola.