“Just for Now” model Violet Oaklander u vrijeme krize – Rad sa adolescentima, Karen Fried, Psy.D., MFT

Uz odobrenje Dr. Karen Fried iz Santa Monica, Californija,  BHIDAPA preveli smo i drugu brošuru Rad sa adolescentima – model Violet Oaklander u vrijeme krize. Brošura se može koristiti i dijeliti. U skladu sa autorskim pravima nije dozvoljena izmjena sadržaja.

Sretni smo i zahvalni da smo u kontaktu sa dr. Karen Fried i Oaklander Trening Centrom.

Tokom vanrednih okolnosti vezanih uz trenutnu globalnu krizu, BHIDAPA je uključena u on-line Supervizije Oaklander trening Centra. Mreža okuplja stručnjake psihoterapijkih instituta i centara za djecu i adolescente iz preko 20 zemalja svijeta.

Supervizije i konsultacije su namijenjene  psihoterapeutima za djecu i adolescente koji usklađuju svoj rad sa virtualnim modelom Oaklander. Dr. Karen Fried iz Santa Monica, Californija, voditeljica je supervizija i konsultacija pod mentorsvom i uz prisustvo dr. Violet Solomon Oaklander.

Ovom saradnjom BHIDAPA širi mrežu saradnje sa stručnjacima iz drugih krajeva svijeta i time obogaćuje mogućnosti našeg Edukacijskog, Terapijskog i Istraživačkog Centra.

Prevođenjem ovih brošura, BHIDAPA želi na ovaj način pružiti podršku, stručnjacima u radu sa djecom, mladima, roditeljima i psihoterapeutima, tokom trenutne zdravstvene krize.

OstanimoUKUĆI i budimo tu jedni za druge