Četvrta stručna Konferencija o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“

Fondacija Tijana Jurić organizovaće 27. septembra u Subotici četvrtu stručnu konferenciju o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“,  u okviru koje će predstavnici državnih institucija, i domaćih i stranih organizacija govoriti o bezbednosti dece, posledicama i prevenciji nasilja.

Kao i predhodnih godina, izlaganja će biti fokusirana na nekoliko aktuelnih tema, o kojima će govoriti stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Na temu ,,Dete i trauma – mere, politike, prakse i odgovor institucija na problem nasilja’’ govoriće dok. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog  Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, zatim dr. Sc. Mirela Badurina, osnivačica i direktor BHIDAPA-e Sarajevo, Vera Despotović, ispred FMK Beograd, Jelena Zorić u ime Centra za socijalni rad Novi Sad, kao i  Child hub iz Budimpešte.

maloletničkom samoubistvu, znakovima upozorenja i prevenciji pričaće prof.dr.sc. Mirjana Graovac, Geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC iz Rijeke, Slavica Ranisavljev, direktor centra Srce i Jasminka Marković, spec.dečije psihijatrije.

Konferencija će biti održana 27. septembra u hotelu Galerija u Subotici, ul. Matije Korvina 17,  od 9.00 do 17.00h. . Ulaz je slobodan, ali zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da prijavite učešće na mail: fondacija@tijana.rs.

Moderator: Minja Miletić

09:00 – 09:30       Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09:30 – 10:15       Otvaranje konferencije

Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić

Ana Brnabić, Predsednica Vlade Republike Srbije

Sem Fabrizi, Ambasador i šef Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji

10:15 – 12:00       Nasilje nad decom – stanje i podaci u Republici Srbiji

10:15 – 10:30      Stana Božović, Državna sekretarka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

10:30 – 10:45       Olivera Zečević, Ministarstvo unutrašnjih poslova

10:45 – 11:00      Ivana Filipov, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

11:00 – 11:15       Pauza za kafu

11:15 – 11:45      Bezbednost dece – Novi mehanizmi potrage za nestalom decom

Amber Alert inicijativa, Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić

Aplikacija za brzu potragu za decom, Jovan Stojanović, direktor kompanije Zesium, osnivač Zajednice posvećene veštačkoj inteligenciji u Srbiji

11:45 – 14:00      Dete i trauma – mere, politike, prakse i odgovor institucija na problem nasilja

11:45 – 12:30      Tretman traume kod dece, doc. dr. sc. Bruna Profaca, prof. psiholog, klinički psiholog, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

12:30 – 13:00       Traume kod dece “svedoka” porodičnog nasilja, doc.dr Vera Despotović, FMK Beograd

13:00 – 13:30       U zdravoj školi zdravo dete, dr. sc. Mirela Badurina, geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, osnivačica i direktor BHIDAPA-e Sarajevo

13:30 – 14:00       Rad sa žrtvama i počiniocima vršnjačkog i porodičnog nasilja iz ugla centra za socijalni rad, Jelena Zorić, psiholog, sistemski porodični psihoterapeut, Centar za socijalni rad Novi Sad

14:00 – 15:00       Ručak

15:00 – 15:30       Nasilje oko nas – lične priče

Aleksandra Šandor

Ana Marija Alves Ćurčić

15:30 – 16:40       Suicid kod mladih – Znakovi upozorenja na rizik i prevencija

15:30 – 16:00       Suicidalnost kod adolescenata, prof.dr.sc. Mirjana Graovac, geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka

16:00 – 16:20       Faktorski rizik i prevencija samoubistva kod mladih, Slavica Ranisavljev, master psiholog, Centar Srce

16:20 – 16:40       Zašto se mladi samopovredjuju, prim.dr.sc.med Jasminka Marković, dečiji psihijatar i psihoterapeut, ordinacija Krug

17:00                     Diskusija i završetak konferencije