Modul “Mentorski rad” vodila Prof. dr. med.sci Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji neuropsihijatar i psihoterapeut

U Centru BHIDAPA radno i ovaj vikend. Posljednji modul u ciklusu predavanja unutar četverogodišnje i dvogodišnje edukacije za dječijeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta i savjetnika za djecu i adolescente, edukanti su završili sa modulom Mentorski rad. Modul je vodila Prof. Dr. med.sci Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji neuropsihijatar i psihoterapeut, predsjednica evropskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade EIATSCYPa, voditelj programa edukacije i supervizor. U narednih 8 mjeseci edukanti će dovršavati svoje obaveze i pripremati se za završni ispit.
Profesorica Kocijan Hercigonja, takodjer je ovog vikenda, kroz interviziju podržala članove stručnog tima Centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.