Nastavak Zoom Supervizije “Just for Now” za dječije psihoterapeute i proslava 93. rođendana dr. V. Oaklander!

U nedjelju 19.4. na Zoom Superviziji “Just for Now” sa dr. Karen Fried i dr. Violet Oaklander imali smo priliku vidjeti nekoliko sjajnih prezentacija praktične primjene virualnog Oaklander Modela u radu sa djecom u školama i roditeljima. Bilo je preko 100. učesnika.

Nastavljamo dalje osnaživati terapijske kapacitete putem globalne mreže za superviziju psihoterapijskih Centara i Instituta za djecu i mlade.

Proslavili smo dr. Violete Oaklander 93. Rodjendan.

Učesnici su pozvani da učestvuju u kreiranju zajedničke virtualne rodjendanske čestitke😊