Novi edukacijski program

S Novom godinom i nove vijesti!

Sredinom 2019. godine, BHIDAPA je podnijela aplikacionu formu Evropskoj Asocijaciji  za Integrativnu psihoterapiju – EAIP http://www.euroaip.eu/, za punopravno članstvo i sticanje statusa Evropski akreditovanog Instituta za Integrativnu psihoterapiju. Nakon ispunjavanja kriterija određenih aplikacionom formom, formirana je komisija za pregled edukacijskog programa, s ciljem uvida u zadovoljavanje evropskih standarda.

Od 10. do 13.12.2019. godine naš Edukacijski centar posjetila je komisija EAIP-a. Ugostili smo predsjednika Europske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju, Brunu Van den Bosch-a i članicu upravnog odbora EAIP-a, Hilde Vleugels.

Komisija je ocjenjivala: kvalitet objekta i opreme za održavanje edukacije, odobrenje od nacionalnih pravnih subjekata, vođenje finansija, dokaz da BHIDAPA provodi edukaciju pet godina, dokumentaciju po europskim standardima, edukacijski program uključujući metodologiju izvođenja nastave i teorijska područja, kompetentnost profesora, individualnih terapeuta i supervizora, vođenje studentske dokumentacije, te kvalitet interdisciplinarne i intersektoralne saradnje. Ovom prilikom obavljeni su i razgovori sa predavačima i studentima.

Tokom ove posjete, tri članice edukacijskog tima BHIDAPA-e položile su završni ispit za Evropski akreditovane trenerice iz Integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle, a to su: dr.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut, Sabina Zijadić Husić, psiholog i psihoterapeut i doktorantica Đana Lončarica, psiholog i psihoterapeut.

Nakon tri dana posvećenog rada, komisija je dala usmeno obavještenje da BHIDAPA zadovoljava sve kriterije za punopravno članstvo i sticanje statusa Europski akreditovanog Instituta za Integrativnu psihoterapiju. Zvanični akreditivi BHIDAPA-i će biti uručeni u oktobru, 2020. godine u Atini na godišnjem zasjedanju Upravnog odbora Europske Asocijacije za Integrativnu psihoterapiju.

Ovaj veliki uspjeh ulaska BHIDAPA-e u Europski akreditovane Institute za Integrativnu psihoterapiju, proslavili smo sa članovima komisije, kolegicama, kolegama i saradnicima.

Tim povodom BHIDAPA svečano objavljuje da je u procesu pripreme za otvaranje novog edukacijskog programa iz Integrativne psihoterapije, a Konkurs  otvaramo uskoro.