Održan Prvi modul – Osnovne informacije o virtualnim kriznim intervencijama i tretmanu

Predavači:

Prim. mr. sci dr. Azra Arnautović, pedijatrica, psihoterapeutkinja i supervizorica
Doc.dr.sc. Vildana Aziraj-Smajić, spec. kliničke psihologije

Prvim modulom obuhvatili smo osnovne pojmove i informacije vezane za virtualne resurse,
s obzirom na njihovu pristupačnost u periodu pandemije COVID-19 i naknadno, u post- pandemijskom periodu.
Kroz ovaj modul, učesnici su se podsjetili distinkcije između stresa, krize i traume, te specifičnosti/ prednosti i
nedostataka virtualnih kriznih intervencija. Predstavljeni su osnovni principi rada u kriznim intervencijama.

Pored teoretskog dijela, modul je obuhvatio i vježbe u velikim i malim grupama, kako bi se teoretsko znanje integriralo kroz praktično.