Play terapija

Kao što znamo, igra je najvažniji zadatak svakog djeteta i neophodna za zdravi rast i razvoj.
Naš zadatak je da djeci pružimo najbolju mogućnost za daljnji rast i razvoj.
Misija BHIDAPA-e je zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i njihovih obitelji. Slijedeći našu viziju za unaprijeđenje zdravog rasta i razvoja želimo vas obavijestiti da smo opremili još jednu terapijsku sobu. Soba za okupacionu i play terapiju namjenjena je za tretman naših najmlađih klijenata. Radom u ovoj sobi našim klijentima pružamo mogućnost integrativne dječje psihoterapije, okupacione terapije i mindfulness-a.
U našem centru sada imate priliku koristiti usluge okupacione terapeutkinje, stručnjakinje za rad s djecom i jedine takve na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, čast nam je i zadovoljstvo pružiti vam takvu mogućnost obzirom da smo svjesni manjka stručnog kadra obučenog za ranu intervenciju i rad sa našim najmlađima.

Okupaciono-radni terapeuti u svom radu koriste različite pristupe i tehnike, koji se temelje na teorijskim postavkama (skupina razvojnih i skupina integracijskih). Svoj rad temelje na procjenama stanja, pomoću kojih planiraju daljnju intervenciju i ciljeve terapijskog tretmana. Češće primjenjivani pristupi su: neurorazvojni (NDN), senzoričko integracijski (SI), razvojni, biomehanički, kognitivni, učenje specifičnih vještina i/ili kombinacija navedenih pristupa. Kod djece je uspješna interdisciplinarna re/habilitacija, koja uključuje stručnjake i obitelj. Uloga obitelji je općepoznata, u okupaciono-radnoj terapiji ona dobiva središnju ulogu. Filozofija vrijednosti i potreba različita je i jedinstvena za svaku obitelj. Uspješnijim su se pokazali modeli u kojima obitelj i djeca definiraju prioritete djetetova funkcioniranja, a terapeut usklađuje i primjenjuje specifično ciljane aktivnosti za postizanje toga cilja. U svijetu, okupaciono-radna terapija ima vrlo široku primjenu uz naglašenu važnost ranog započinjanja/intervencije, već u jedinicama intenzivne njege novorođenčeta. Kod nas je zastupljena većinom u specijaliziranim ustanovama za re/habilitaciju.

Više o okupacionoj terapiji možete pročitati u našem članku ovdje.