Počeo edukacijski program na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici “Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u Centrima za mentalno zdravlje u zajednici”

Danas je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, prije zvaničnog početka implementacije edukacije, upriličena press konferencija na kojoj je predstavljen edukacijski program iz oblasi Psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici.
Tom prilikom obratili su se:
Prorektor prof. dr. sc Sabahudin Ekinović, Ispred Univerziteta u Zenici
Dekan medicinkog fakulteta UNZE, prof. dr. sc Harun Hodžić
v.asist MIrza Oruč MA
Ispred Federalnog ministarstva zdravstva – prim. dr Goran Čerkez
Ispred Projekta mentalnog zdravlja BiH-Asocijacije XY – mr.sc Irina Puvača
Osnivač i direktorica BHIDAPA-e- dr. sc Mirela Badurina

Na Press konferenciji prisustvovale su diplomirane integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente, stručne saradnice u nastavi: prim. mr. sc. med Azra Arnautović, dipl. psih. Belma Žiga, doktorantica mr.sc Đana Lončarica, dipl.psih. Sabina Zijadić Husić, dipl. psih Selma Gaši. Koleginice dipl.psih Senka Čimpo i soc.ped Mirjana Gavrić bile su spriječene danas biti sa nama.

Edukacijski program započeo je modulom na temu: Razvojna psihologija i neuroznanost koji vodi Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapet sa stručnom saradnicom u nastavi, prim.mr.sc dr. Azrom Arnautović.‬

Program usavršavanja namijenjena je psiholozima iz sektora mentalnog zdravlja, iz 20 domova zdravlja, i ima za cilj razvoj akademskih i profesionalnih kompetencija za unaprijedjenje usluga zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Iskreno zahvaljujemo prim. dr. Goranu Čerkezu zamjeniku ministra Federalnog ministarstva zdravstva, Projektu mentalnog zdravlja BiH pod vodstvom mr. Sc Irine Puvača i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenicu, na čelu sa prof. dr.med.sc Harunu Hodžić, dekanom MF, na prepoznavanju važnosti posebne edukacije iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja.

Vjerujemo da je ovo značajan iskorak i početak dugogodišnje saradnje da zajednički učestvujemo u realizaciji edukacijskih programa iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja čime postajemo vodeći u regiji u cilju pružanja jedinstvenih standrda edukacije usmjere na njegovanje zdravlja, zaštitu i dobrobit djece i mladih, a time i društva u cjelini. U planu je priprema magistarskog studija iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije.


Ne smijemo kao društvo zaboraviti, kako kaže naša profesorica Dubravka Kocijan Hercigonja, da budućnost svake individue i čovječanstva generalno zavise od djeteta, njegovog razvoja kreacije selfa i svijeta oko njega.

Želimo sretan početak edukacije i uspješan rad svim edukantima!

Koristimo priliku da iskreno čestitamo Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici na članstvu Studijskog programa Zdravstvena njega, u najveću mrežu fakulteta u oblasti Zdravstvene njege u svijetu, Florence Network.