POČETAK NOVOG CIKLUSA EDUKACIJE U PARTNERSTVU SA UNICEF-om i EU

BHIDAPA u  saradnji sa UNICEF-om, uz podršku EU, i uz saglasnosti nadležnih ministarstava nastavlja sa specifičnim virtuelnim edukacijama-treninzima.

Nakon završenog prethodnog ciklusa edukacije “Virtuelne krizne intervencije Ovdje&Sada”,  cilj novog ciklusa jeste razvoj i jačanje uspostavljene Interdisciplinarne mreže stručnjaka “Ovdje & Sada” u očuvanju mentalnog zdravlja djece u Bosni i Hercegovini.

Edukacija-trening je usmjerena na  jačanje kapaciteta rezilijentnosti zajednice u svrhu pružanja rane intervencije, promociju mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti djece, adolescenata i njihovih porodica.

Pored tematskih modula, prostora za supervizijska pitanja, značaj ovog projekta je i istraživanje/screening mentalnog zdravlja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini.

Završna faza projekta je konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati i primjeri dobre prakse usmjereni na promociju mentalnog zdravlja djece, adolescenata i njihovih porodica.

Zahvaljujemo se partnerima projekta UNICEF-u u BIH i EU i nadležnim ministarstvima na ukazanom povjerenju i podršci.

Hvala kolegicama i kolegama uključenim u projekat na intersovanju i aktivnom učešću.

BHIDAPA TIM