Prof. dr. sc. Buljan Flander dobitnica Nagrade za životno djelo za promicanje dječjih prava

Danas smo posebno ponosni i sretni. Naša uvažena profesorica i dugugodišnji prijatelj BHIDAPA, prof. dr. Gordana Buljan Flander dobitnica je nagrade za životno djelo za promicanje prava djeteta. Njena nesebična posvećenost zaštiti djece, posebno djece sa iskustvom zlostavljanja i zanemarivanja, kao i njen napor da stalno motivira stručnjake i javnost da ne smiju okretati glavu od dječje patnje, vrijedno je divljenja i sretni smo da je i na ovaj način priznato. Privilegirani smo da učimo od, i sa Profesoricom koja je uvijek spremna nesebično dijeliti svoje znanje i iskustvo.

Prema: https://www.index.hr/vijesti/clanak/buljan-flander-dobitnica-nagrade-za-zivotno-djelo-za-promicanje-djecjih-prava/2043936.aspx, saznajemo:

U svojem dugogodišnjem radu istaknula se u području kliničke i zdravstvene psihologije te rada na promicanju prava djeteta i to osobito zaštite od nasilja nad djecom i među djecom kao i terapijskog rada na ublažavanju posljedica nasilja nad djecom. Tijekom godina rada, svoju energiju i iskustvo u radu s djecom uložila je u kampanje podizanja javne svijesti, edukaciju stručnjaka za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom, poticanje suradnje među različitim strukama te posebno na promociju volonterstva među mladima, budućim stručnjacima mentalnog zdravlja, navodi se u obrazloženju.

“Povjerenje tisuća i tisuća djece čije su priče ugrađene u ovu nagradu i naš rad, ne samo da su nam omogućili da pomognemo njima, već i drugoj djeci. Ova nagrada poticaj je i znak da država i Ministarstvo stoji iza onoga što radim i da će i dalje stajati”, kazala je Buljan Flander.

Stručni, edukacijski tim i studenti BHIDAPA od srca čestitaju Profesorici na ovom priznanju