Program sekundarne prevencije

Od 19.-20.12. 2019. godine u Tesliću je održana edukativna radionica za profesionalce Centara za socijalni rad i sručne timove osnovnih škola Tuzlanskog kantona u okviru programa sekundarne prevencije.
Direktorica i osnivačica BHIDAPA, dr. sc Mirela Badurina, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente održala je predavanja na temu “Djeca u riziku-karakteristike razvoja i rizici razvojne dobi”, “Faktori rizika, koji mogu uticati na promjenu ponašanja djece, s posebnim naglaskom na posljedice zlostavljanja, zanemarivanja i visokokonfliktnih razvoda na zdravlje djece, te implikacije za intervencije u porodici i školi.
Zadovoljstvo je bilo da, u grupi stručnjaka, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika i pravnika koji rade sa djecom i porodicama, imamo priliku da kroz naš BHIDAPA centar, podijelimo stečena znanja i iskustva u boljem razumijevanju i značaju prodičnih, vršnjačkih i školskih okruženja na razvoj emocionalnih problema i problema ponašanja kod djece, s ciljem kreiranja jedinstvenih standarda i preventivnih programa zaštite djece.
Zahvalni smo na mogućnosti da nastavljamo uspostavljati i jačati interdisciplinarnu i intersektoralnu saradnju u razumijevanju i kreiranju preventivnih programa, jer jedino na taj način možemo zaštititi dijete.
Edukacija je organizovana od strane Biroa za ljudska prava, kroz projekat “Pravda za svako dijete”, podržan od UNICEF-a i ministarstava na nivou BiH, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.