Projekat “Pravda za svako dijete”

BHIDAPA je učestvovala u realizaciji Projekta “Pravda za svako dijete” – primjena odgojne preporuke za liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, uz podršku UNICEFa, a u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla i Federalnog ministarstva zdravstva.
Bilo nam je zadovoljstvo da sa organizatorima, kolegama i koleginicama iz CMZ-e i dr. Rankom Kalinić, dječijom psihijatricom saradjujemo u realizaciji ovog značajnog Projekta u cilju zaštite djece.