Proslava prvog rođendana BHIDAPA-e i evropske akreditacije za edukacijske programe

Sa našim dragim profesorima na čelu sa Prof. dr. Dubravkom Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i mlade; našim studentima, supervizorima, terapeutima i prijateljima, proslavili smo europsku Akreditaciju edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije u BiH i Prvi rođendan BHIDAPA e.

Hvala svima koji prepoznaju značaj ovog Programa i dijele radost sa nama!

Deklaracija o psihoterapiji iz Strasbourga, 1990. godine, temelj je na kojem se zasnivaju djelatnosti Asocijacije radi uspostavljanja psihoterapije kao zasebne i neovisne profesije poštujući Europske standarde, a u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.