Prva generacija studenata sa Prof.dr.med.sc. Dubravkom Kocijan-Hercigonja, neuropsihijatrom i psihoterapeutom za djecu i adolescente

Prva generacija studenata edukacijskog programa iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije u BiH sa Prof.dr.med. sc. Dubravkom Kocijan-Hercigonja, dječijim neuropsihijatrom i psihoterapeutom.