Psihoterapija i psihofarmakoterapija u tretmanu djece i adolescenata

Tema ovog produženog vikenda u BHIDAPA Centru bila je Psihoterapija i psihofarmakoterapija u tretmanu djece i adolescenata sa Prof.dr.med.sc. Mirjanom Graovac, dječijim psihijatrom i psihoterapeutom. Govorili smo o razvoju i neuroplastičnosti, mogućnostima i ograničenjima psihoterapije i psihofarmakoterapije, značaju uspostavljanja odnosa sa djetetom, adolescentnom i roditeljima.