Rad sa obiteljima, školama i institucijama u prepoznavanju, zaštiti i oporavku zlostavljane i zanemarene djece

U organizaciji BHIDAPA-e održan je modula na temu: “Rad sa obiteljima, školama i nistitucijama u prepoznavanju, zaštiti i oporavku zlostavljane i zanemarene djece” koji je vodila naša draga profesorica i supervizorica Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander. Modulu su prisustvovali edukanti 2. godine edukacijskog programa za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta i savjetnika, kao i dragi gosti, kolegice iz CMZ-e, CSR, NVO sektora, prosvetnih radnika i ljekara. Kroz modul je naglašena važnost prepoznavanja potrebe za saradnjom različitih institucija i srčnjaka u cilju zaštite djeteta.