Razvoj politika za socijalno uključivanje djece i mladih u riziku u organizaciji NARKO-NE i uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i Švedske ambasade u Bosni i Hercegovini

Osnaživanje profesionalaca iz socijalnog sektora

U sklopu projekta Razvoj politika za socijalno uključivanje djece i mladih u riziku, 20. i 21. maja u Sarajevu, organizovane su aktivnosti za uposlenice i uposlenike iz ustanova socijalne zaštite s područja Kantona Sarajevo.

Učešće su uzeli uposlenici i uposlenice JU Kantonalni centar za socijalni rad s pripadajućim službama, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo, KJU Odgojni centar i JU Terapijska zajednica Kampus. Tokom ova dva dana je organizovana prva od četiri planirane edukativne seanse, te također prvi od ukupno pet supervizijskih susreta.

U ponedjeljak 20. maja ranije spomenuti profesionalci iz oblasti socijalne zaštite imali su priliku učestvovati na radionici koju je pripremila i vodila dr. sc. Mirela Badurina. Tema edukacije je bila Uloga i odgovornost pomagača – kada smo zaštitni, a kada rizični faktor za razvoj djeteta?.

Tokom edukacije učesnici i učesnice su imali priliku da se upoznaju s nekoliko veoma bitnih tema. U prvom dijelu svi su upoznati s osnovnim principima u radu s djecom. Analizirano je koja to znanja, vještine i odgovornosti imaju pomagači u radu s djecom, te su se profesionalci podsjetili na razvojne potrebe djece. Drugi dio radionice je bio posvećen specifičnosti i karakteristikama djece u riziku. Kroz međusobnu komunikaciju i razmjenu iskustva svih prisutnih, razgovaralo se o vrstama traumatskih iskustava, te o posljedicama koje ta traumatska iskustva ostavljaju na djecu. Posljednji dio radionice je bio posvećen praktičnim savjetima šta činiti u trenucima kada se dijete povjeri nekome od profesionalaca.

Poseban naglasak je stavljen na protokole o zaštiti djece, te o načinima izgradnje zaštitnih faktora za djecu.