Skupština Saveza psihoterapijskih udruženja u BIH

Jučer je održana skupština Saveza psihoterapijskih udruženja u BIH

Tokom skupštine se razgovaralo o procesu regulisanja psihoterapije kao zasebne djelatnosti u BIH

Takoder se radilo na razmatranju prijedloga za izmjenu i dopuni statuta

🗓Naredna izborna skupština Saveza je planirana 05.10.2019 u 12:00 sati u Hotelu Hollywood