Svečana promocija treće generacije dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta

Nakon edukacije organizovane po europskim standardima koja integriše teoriju i istraživanja, kliničku praksu, individualnu psihoterapiju, grupne procese, superviziju, uspješno položene ispite i eseje, samoprocjenu vlastitog razvoja, odbranu studije slučaja, diplomantice su stekle uvjet za prijavu završnog ispita. Završni ispit održan je kombinovano, uživo i online. Ispit se sastojao iz dva dijela i uključivao je prikaz integracije teorijskog i praktičnog znanja i vještina diplomantica u terapijskom tretmanu djece, adolescenata i njihovih roditelja.

Ispitna komisija u sastavu:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., neuropsihijatar, integrativni psihoterapeut za djecu i mlade, mentorica i predsjednica komisije; Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade, mentorica i članica komisije; Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med., psihijatar, specijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoanalitički psihoterapeut, mentorica i članica komisije,

ocijenila je odbrane završnog ispita diplomantica u skladu sa pokazanim znanjem i vještinama.

Predjednica ispitne komisije iznijela je odluku komisije i promovirala treću generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Dječje i adolescentne integrativne psihoterapeutice treće generacije edukacijskog programa su:

(po redoslijedu polaganja)

Mia Roje Đapić, Jelena Subašić, Merima Špirtović, Maja Žuljević, Marija Pavlović, Amra Razman, Iskra Mihalj, Katarina Višić i Samira Omerkić.

Ispit i svečanu ceremoniju moderirala je Belma Šteta, integrativni psihoterapeut u edukaciji.

Prim. mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, preuzela je značajnu ulogu vođenja zapisnika na završnom ispitu.

Nakon polaganja Zakletve, skupu se obratila Jelena Subašić  predstavnica treće generacije diplomiranih psihoterapeuta, a Ceremonija je zaokružena kratkim filmom naših diplomantica o putu rasta i razvoja kroz 4,5. godišnji edukacijski program.

Članovi edulacijskog i stručnog tima BHIDAPA-e, individualni psihoterapeuti i supervizori, od srca čestitaju kolegicama na uspješno odranjenom završnom ispitu i zasluženoj diplomi!

Bosansko-hercegovačka integrativna dječija i adolescentna psihoterapijska Asocijacija – BHIDAPA, pokrenula je u 2015. godini, prvi europski akreditovani edukacijski program na području Bosne i Hercegovine iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, u suradnji sa Institutom D.O.M. iz Hrvatske i EIATSCYP-om (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People), a u skladu sa europskim standardima EAIP-a i preporukama WHO (World Health Organization).

Potrebu za specijaliziranim edukacijskim programom pokazali su rezultati istraživanja na našem području o mentalnom zdravlju djece i adolescenata, te deficit stručnjaka specifično educiranih iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Rezultati jasno naglašavaju potrebu jačanja javne svijesti o zdravom razvoju djeteta, značaj adekvatnih preventivnih akcija u ovoj životnoj dobi, a prije svega edukaciju profesionalaca iz oblasti psihijatrije i psihoterapije razvojne dobi. Zdravstvena situacija izazvana COVID 19 i njenim posljedicama po mentalno zdravlje djece i mladih, dodatno nas poziva na stručnu edukaciju o razumijevanju poteškoća kod djece i mladih i odgovornom djelovanju.

Europski akreditovan edukacijski program educira kandidate za sticanje profesionalnih, istraživačkih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine. Predavači u edukaciji su svjetski priznati stručnjaci iz područja neuropsihijatrije, psihologije, socijalnog rada, psihoterapije iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Francuske, Slovenije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Vodeći se našim pojedinačnim i društvenim odgovornostima za očuvanje i unapređenje zdravlja i dobrobiti djece i mladih, želja nam je da nastavimo sa realizovati edukacijske programe iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, prateći najviše europske i svjetske standarde. Naša misija je razvoj  i jačanje interdisciplinarne i intersektoralne saradnje sa domaćim i inozemnim stručnjacima, srodnim Udrugama, Institutima i Institucijama koje se bave djecom i mladima i težimo kreiranju jedinstvenih standarda preventivnog djelovanja za dobrobit svakog djeteta.“   S uvažavanjem, Osnivač i direktorica BHIDAPA-e, dr.sc Mirela Badurina sa saradnicima