Trening na temu: Primjena odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi- bolnički ili ambulatno“ u okviru UNICEF-ovog projekta „Pravda za svako dijete“ u organizaciji Biroa za ljudska prava i Ministarstva zdravstva Federacije BiH

Održan je zadnji od pet trodnevnih modula namijenjen stručnim timovima Centara za mentalno zdravlje FBiH.

Cilj treninga bio je osnaživanje kapaciteta stručnjaka u planiranju i provodjenju tretmana sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, u procesu primjene odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi- bolnički ili ambulatno“.
Na posljednjem modulu održana je panel diskusija s ciljem koordinacije i saradnje sa ključnim akterima procesa Primjene odgojne preporuke sa profesionalcima iz pravosuđa i organima starateljstva FBiH.
Čast je bilo dijeliti znanja o tretmanu djece i maloljetnika, profesionalcima i divnim ljudima, kroz ovih pet modula.
Hvala svim učesnicima i predavačima na razmijeni  znanja i iskustava, na druženju i ojačavanju veza multidisciplinarnosti i intersektoralnosti kao temelja zaštite svakog djeteta. Jedan od predavača bila je i dr. sc Mirela Badurina.
Hvala organizatorima na pozivu da kao predavač budem dio ovog značajnog Programa edukacije.
Edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, provodi u 10 regija u Bosni i Hercegovini.