Uspješna saradnja BHIDAPA i Oaklander Trening Centra

U periodu od 26. – 28.06.2020 .godine bila nam je čast i zadovoljstvo ugostiti dr. Karen Fried koja nam je kroz trodnevni modul približila Oaklander model u radu s djecom i Virtualni tretman djece, adolescenata i njihovih roditelja. Studenti su imali mogućnost upoznati se sa različitim projektivnim modalitetima u online i offline tretmanu. Posebno zadovoljstvo tokom modula pružila nam je vrsna dječija terapeutkinja Violet Solomon Oaklander koja je sa nama podijelila svoja iskustva u razumijevanju dječijeg svijeta i uspostavljanja kontakta i tretmana sa njima.

Zahvalni smo na prilici da u play terapiji kroz Oaklander model učimo i stičemo vještine od drage Karen i Violet.

Plan našeg edukacijskog Centra je nastavak saradnje sa Oaklander Trening Centrom i organizacija treninga „Using the Oaklander model: three part workshop for child and adolescents therapists“, za diplomirane psihoterapeute u trajanju od 80 sati.