Važnost podrške u očuvanju mentalnog zdravlja stručnjaka

Tema današnjeg modula je bila “Važnost podrške u očuvanju mentalnog zdravlja stručnjaka”.

Modul je imao za cilj podsjetiti i osvijestiti važnost brige o sebi i zaštite mentalnog zdravlja profesionalaca, posebno tokom zdravstvene krize. Važnost podrške u očuvanja mentalog zdravlja stručnjaka koji rade u krizi je obezbjeđivanje intervizije i supervizije sa posebnim naglaskom na potrebu multidisciplinarne intersektoralne podrške profesionalaca.

Kroz projektivne tehnike i lične uvide koleginice i kolege su imale priliku da prepoznaju simptome profesionalnog sagorijevanja, empatijskog zamora i korištenje resursa za prevenciju istih.

Posljednjim modulom zaokružili smo treći edukacijski ciklus projekta Virtualne krizne intervencije Here&Now.

Modul su vodile dipl. psiholog Sabina Zijadić Husić i dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeutkinje i supervizorice.

Zahvaljujemo se našim kolegama i koleginicama na aktivnom učešću i zainteresovanosti.

Projekat Virtualne krizne intervencije „Ovdje&Sada“ realizuje se u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.