Zahvaljujemo glavnom partneru, saradnicima, parnerima, institucijama, organizacijama, agencijama, medijima na podršci

Organizacioni tim kongresa zahvaljuje svim saradnicima, parnerima, institucijama, organizacijama, agencijama i medijima na podršci u organizaciji i implementaciji

Prvog internacionalnog Kongresa dječije i adolescentne psihoterapije

Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i doboroboti djece i adolescenata“.