Završni ciklus edukacije Virtualne krizne intervencije “Ovdje & Sada”, u saradnji sa UNICEF-om BiH

U cilju doprinosa, zaštiti i smanjenju negativnog uticaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja,  u saradnji sa UNICEF-om, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava, nastavljamo sa edukacijom- treningom Virtualne krizne intervencije “Ovdje & Sada”.

Do sada je edukaciju/trening uspješno završilo preko stotinu stručnjaka iz sektora zdravstva, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja iz Bosne i Hercegovine.  Cilj edukacije je osnaživanje stručnjaka u primjeni Virtualnih kriznih intervencija u pružanju podrške i tretmana djeci, adolescentima i njihovim roditeljima.

Edukacija-trening omogućava kreiranje platforme multidisciplinarnih i intersektoralnih timova u BiH za pružanje virtualnih kriznih intervencija i tretmana, sada i u buduće u stanjima krize.

Cilj platforme je jačanje povezanosti stručnjaka različitih disciplina koji se u svakodnevnom profesionalnom okruženju susreću sa djecom, mladima i njihovim roditeljima, jačanje sistema primarne i sekundarne prevencije, razvijanje i prilagođavanje na nove tehnologije i online usluge, učinkovitije komuniciranje o potrebi brige za psihološko zdravlje, razmjena informacija, istraživanja, edukacija stručnjaka, koordiniranje dostupnih resursa, te identificiranje i pružanje adekvatne zaštite i podrške djeci u riziku.

Posljednji ciklus počinje  21.05. 2021. godine.

Veliko hvala našim partnerima,  saradnicima, predavačima, kolegama i koleginicama.

S uvažavanjem,

Stručni tim i saradnici BHIDAPA-e