Drugi modul – Psihološke reakcije na krizu kod djece, adolescenata i odraslih; Multidisciplinarna procjena, dijagnostika i intervencija

Predavači:

Dr. Ranka Kalinić, spec. dječje i adolescentne psihijataržžrije i psihoterapeut
Dipl.psih. Mirela Hadžić, psihoterapeut

Drugi modul edukacijskog programa Virtualne krizne intervencije „Here and Now“  obuhvatio je upoznavanje učesnika sa očekivanim psihološkim reakcijama na kriznu situaciju i traumatski događaj, s trijažom i značajem multidisciplinarnosti.

Pored teorijskog dijela, učesnici su imali mogućnost međusobnog dijeljenja iskustava, kao i priliku za rad u grupama na unaprijed osmišljenim prikazima slučajeva.