Drugi modul- Psihološke reakcije na krizu kod djece, adolescenata i odraslih; Multidisciplinarna procjena, dijagnostika i intervencija

Predavači:

Dr. Ranka Kalinić, spec. dječje i adolescentne psihijatrije, psihoterapeut
Dipl.psih. Mirela Hadžić, psihoterapeut

Drugi modul edukacijskog programa Virtualne krizne intervencije „Here and Now“  obuhvatio je upoznavanje
učesnika sa očekivanim psihološkim reakcijama na kriznu situaciju i traumatski događaj, s trijažom i značajem multidisciplinarnosti.

Pored teorijskog dijela, modul je obuhvatio i vježbe u grupama na unaprijed osmišljenim prikazima slučajeva, kao i mogućnost međusobnog dijeljenja iskustava.