Knjiga sažetaka Projekta Virtualne krizne intervencije “Ovdje&Sada”

U cilju doprinosa zaštiti i smanjenju negativnog utjecaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja, BHIDAPA je započela 21.5. 2020. godine sa edukacijom Virtualne krizne intervencije/Virtual crisis interventions „Here and Now“ u suradnji sa UNICEF-om BiH i uz podršku USAID-a i uz podršku Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarsvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH.

Hvala svim našim profesorima, mentorima, stručnim saradnicima, kolegama i kolegicama uključenim u projekat na izuzetnoj zainteresiranosti i aktivnom učešću.